História Chaty Zverovka

História Chaty Zverovka sa začala písať už na začiatku minulého storočia.
Tu sa môžete dozvedieť, akými obdobiami chata prechádzala, ako v tých dobách vypadala a ako sa počas týchto dôb menila.

Útulňa v Látanej doline

Snímka je z roku 1924

V ústí Látanej doliny, blízko poľany Zverovka, prenajal dolnokubínsky odbor KČST (Klub československých turistov) od Oravského komposesorátu drevorubačskú kolibu. Zásluhou svojich členov, kňaza Jozefa Maťašáka (1884 - 1926) zo Sedliackej Dubovej a učiteľov Jána Kilba a Štefana Magútha z Bieleho Potoka, ju prestaval na turistickú útulňu, ktorá ale nemala stáleho hospodára. Do užívania ju odovzdali 23. júla 1923. V dvoch miestnostiach na prízemí a v sene na povale mohlo prenocovať až 36 turistov.

Táto útulňa do tla zhorela od prehriateho komína počas pobytu pražských turistov 18. augusta 1926. Správcami útulne v tom čase boli Dr. Pláňanský a študent Josef Dostál.

Maťašákova chata na Zverovke

Na poľane Zverovka, pri stretnutí Roháčskej a Látanej doliny, v nadmorskej výške asi 1010 m nechal odbor KČST z Dolného Kubína postaviť turistickú chatu, ktorú pomenoval po priekopníkovi roháčskej turistiky Jozefovi Maťašákovi. Iniciátorom jej výstavby bol tajomník odboru, tabulárny sudca Ján Kofroň.

Stavbu ukončili v polovici augusta 1928, kedy sa definitívne začala písať história chaty na poľane Zverovka.

Snímka je z roku 1940

Pri výstavbe tejto chaty sa ukázala ako výborná spolupráca odboru KČST s miestnou vojenskou posádkou. Podľa plánov štábneho kapitána Kopečného a staviteľa V. Kolína chatu postavilo 34 príslušníkov 1. a 2. horského práporu z Dolného Kubína v rámci ženijného cvičenia za 6. týždňov.

TVýstavba tejto chaty stála 45 tisíc korún.

Snímka je z roku 1934

Na prízemí Maťašákovej chaty na Zverovke bola spoločná nocľaháreň pre mužov, predsieň, kuchyňa a jedáleň. V podkroví sa nachádzali nocľaháreň pre ženy, izba pre osadenstvo chaty a komfortne zariadená hosťovská izba s dvomi lôžkami pre zvláštne návštevy.

Pozdĺž priečelia sa tiahla veranda s pekným výhľadom na panorámu Roháčov.

Od roku 1929 počas letných prázdnin obhospodarovali chatu příbramskí študenti pod vedením poslucháča lesného inžinierstva Pravdomila Svobodu (1908 - 1978). Mimo letnej sezóny sa o chatu staral hájnik Bukna z neďalekej hájovne.

V rokoch 1930 - 1934 tu cez prázdniny hospodáril stredoškolský profesor Otto Havelka z Brna, ktorý pobyt na chate využil pri písaní svojich zaujímavých článkov a sprievodcov po Roháčoch.

Od vianoc 1933 na Zverovke počas zimných sezón až do leta 1935 chatárčili bratia Mojmír a Vítězslav Šlampovci z Brna.

Snímka je cca z roku 1940

V auguste 1935 prišiel za prvého stáleho chatára na Zverovku Štefan Šróba, syn horára zo Zuberca. Ten celý svoj život prežil v Roháčoch a na Zverovke pracoval až do roku 1965. V čase jeho pôsobenia sa tu výrazne zvýšila návštevnosť. Prístavbou kuchyne kolmo k zadnej stene a novým usporiadaním miestností sa zvýšila kapacita až na 40 lôžok.

Chata Zverovka počas 2. svetovej vojny

Snímka je z roku 1945

Maťašákovu chatu zničili 8. decembra 1944 počas bojov s partizánmi fašisti. Chata do tla zhorela, čo dokumentujú rujny na tomto snímku, ktoré si obzerajú členovia výboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Dolnom Kubíne.

Deň po zničení Maťašákovej chaty bola vypálená aj pôvodná chata pri Ťatliakovom jazere.

Snímka je z roku 1945

Na tejto snímke sú členovia výboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Dolnom Kubíne pri obhliadke zhoreniska bývalej Maťašákovej chaty a pri rozhodovaní o budúcej stavbe novej Chaty Zverovka.

Projekt chaty na Zverovke

Hneď po skončení vojny bol vypracovaný projekt výstavby novej chaty na poľane Zverovka. Táto kresba ukazuje perspektívny pohľad zamýšlaného projektu.

V roku 1946 sa začalo s výstavbou novej chaty. Táto stavba bola však po revízií pracovníkov povereníctva priemyslu a obchodu zastavená pre nedostatok úhrady 5. júna 1946 a nebola pojatá do 1. etapy výstavby vojnou zničených chát.

Výstavba novej Chaty Zverovka

Odbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Dolnom Kubíne sa aj napriek zastaveniu výstavby chaty rozhodol dokončiť stavbu základov, okresané drevo bolo uskladnené a ostatná guľatina ponechaná štátnym lesom.

Na snímke je zrub, ktorý slúžil ako provizórny pribytok pre chatára a robotníkov pracujúcich na stavbe chaty na Zverovke.

Stavenisko novej Chaty Zverovka

Na snímke sú rozostavané základy novej chaty. Podľa projektu, základy boli kamenné a zvyšok stavby tvoria drevené trámy.

Na výstavbe chaty sa podieľali najmä drevorubači zo Zuberca, bývalý chatár Štefan Šróba a František Matlák.

Nová Chata Zverovka

Napriek viacročnej odmlke spôsobenej zastavením stavby úradmi sa v lete 1951 nová chata otvorila pre návštevníkov a turistov v Roháčoch.

Prvým chatárom novovybudovanej chaty bol do roku 1963 opäť Štefan Šróba, ktorý ešte do svojich 65 rokov vykonával prácu údržbára. Po jeho smrti v decembri 1979 bol tradičný vystup v druhý vianočný sviatok k Ťatliakovej chate premenovaný na Štefanský výstup Štefana Šróbu.

Súčasná chata Zverovka patrí medzi jednu z najstarších chát v Roháčoch a na Orave. Od roku 1951 sa, za vyše 50 rokov, na tejto chate vystriedalo okolo 10 chatárov rôzneho veku.

Na tejto snímke je chata ešte bez pristavanej časti, v ktorej je v súčasnosti kuchyňa a spoločenská miestnosť.

Chata Zverovka už v dobe pred polstoročím slúžila aj počas zimného obdobia ako ubytovňa nielen turistov, ale aj lyžiarov, ktorí využívali svahy Spálenej alebo chodili na zimné túry do okolia Látanej a Roháčskej doliny.

V pozadí sú zasnežené vrcholky hlavného Roháčskeho hrebeňa. S určitosťou sa dá tvrdiť, že žiadna chata v Roháčoch nemá tak ideálny výhľad na tieto roháčske končiare ako práve Zverovka.

Chata Zverovka s prístavbou

Na začiatku šesťdesiatych rokov bola na Chate Zverovka uskutočnená prístavba, ktorá zvýšila možnosti tejto chaty. Pristavala sa nová kuchyňa a spoločenská miestnosť pre ubytovaných v chate.

Táto snímka je jednou z prvých farebných fotografií Chaty Zverovka.

Zruby pri Chate Zverovka

V rokoch 1961 - 1963 sa spolu s prístavbou Chaty Zverovka postavili aj 4 dvojzruby, čím sa zvýšila celková ubytovacia kapacita chaty. V každom zrube bolo päť lôžok, čím sa ubytovacie možnosti zvýšili o 40 miest. Zruby sa nachádzajú v lese iba niekoľko desiatok metrov od Chaty Zverovka a slúžia dodnes.

V období konca sedemdesiatych a počas osemdesiatych rokov patrila Chata Zverovka Interhotelom v Ružomberku. V roku 1990 sa chata vrátila z rúk Interhotelov do vlastníctva dolnokubínskeho Klubu slovenských turistov a lyžiarov

Za posledných 10 rokov, počas vlastníctva Chaty Zverovka KST v Dolnom Kubíne prešla celá chata mnohými opravami a rozsiahlymi rekonštrukciami. Rekonštruovaný bol celý interiér chaty. Veľké investície sa vložili do zariadenia ubytovacích izieb ako aj do reštaurácie. Zmodernizovala sa kuchyňa a vybudovali sa nové sprchy a toalety.

Omladením prešiel aj exteriér chaty. Poslednou veľkou investíciou na exteriéry bola výmena starej šindlovej strechy za novú kvalitnú krytinu.

Zruby pri Chate Zverovka

Modernizácia Chaty Zverovka nevyníma ani zruby, ktoré patria pod túto chatu. Plán do budúcnosti je taký, že pôvodné zruby budú nahradené novými modernými chatkami, ktoré zvýšia kapacitu ubytovania a konfort ubytovaných turistov.

V roku 2003 sa na chate spravila ďalšia prístavba, ktorá vytvorila na druhom poschodí nové izby a zvýšila tým ubytovacie možnosti chaty.

Chatka Zuzka

Novou možnosťou na ubytovanie k Chate Zverovke je Chatka Zuzka, ktorá je iba niekoľko metrov od hlavnej chaty. Je komfortne zariadená a pojme až osem ľudí. V chatke je aj sprcha a záchod.